webinar register page

Webinar banner
Zarządzanie kryzysowe w firmach podczas pandemii - praktyczne narzędzia.
Co zrobić, aby Twoja firma radziła sobie podczas pandemii lepiej niż państwo?

CEL:
Podczas Webinaru dowiesz się jakie są najlepsze praktyki pochodzące z obszaru zarządzania kryzysowego, jak zastosować je w firmie, co to jest analiza ryzyka, jak zrządzać ryzykami, jak zbudować zespół pełniący rolę „sztabu kryzysowego”. Spróbujemy także zarysować obecną sytuację, tak zwane otocznie biznesowe, jednakże z perspektywy zarządzania kryzysowego. To pomoże zaplanować działania w kontekście sytuacji i możliwych wariantów.

WEBINAR POPROWADZI:
Tomasz Kwoczak, pełni funkcję CEO w HTRC sp. z o.o. Brał udział w około dwudziestu projektach badawczo rozwojowych na rzecz MSW. Między innymi projektował system dowodzenia służbami podległymi MSW, opracowywał system zarządzania informacją i wspomagania decyzji w obliczu skażeń biologicznych, chemicznych i radiacyjnych. Jako ekspert w zakresie zarządzania kryzysowego i zaawansowanych technologii współpracował z kluczowymi uczelniami wyższymi (Akademią Marynarki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołą Policji). W międzynarodowych korporacjach odpowiadał za Europę Centralą i Wschodnią, Rosję, Bliski Wschód, Azję Środkową.

Apr 23, 2020 05:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Biuro Narodowe BNI Polska.